2015eko otsailak 27

Santueneko bi etxebizitza salgai jarriko ditu Udalak

Udalak enkantera aterako d itu Santuenea auzoan kokaturiko bi etxebizitza. Etxebizitza hauek Udalak jaso zituen 2012an, Babes Ofizialeko esleipendunak lehenagotik jabetzan zituztenak hain zuzen ere. Legeak aurreikusten du Babes Ofizialeko etxebizitzak lortzeko aukera izatea nahiz eta aldez aurretik jabetzan etxebizitza bat izan. Horretarako, hainbat klausula bete behar dira eta horien artean Udalari ematen zaio aukera jabetza hori eskuratzeko, beti ere Babes Ofizialeko etxebizitzek markatzen duten prezio berdinean. 
 
Aukera hau onetsi zuen Udalak, Babes Ofizialeko esleipendunek modu librean saltzeko aukera izango bai zuten bestela. Horrela, eta espekulazioari bideak mozteko borondatearekin, Udalak erosi zituen prezioan orain salgai jarriko ditu eta enkantean ateratzea erabaki da. 
Legez, administrazio prozedurak ezartzen du Udal jabetzako salmentak enkantearen bidez egin beharra eta, hau horrela izanik, irteera prezioa hobetzen duten eskaintza onenei izendatuko zaizkio  etxebizitzak.
 

AzpimarraUSURBILGO UDALA | Joxe Martin Sagardia plaza, z/g | Tel.:943371951 | e-maila | web mapa